Staglina – ett specialområde

Varmförzinkad stållina och ståltråd är av stor betydelse för det moderna samhällets infrastruktur. Staglinor av olika standards och dimensioner är ett av Swedwires specialområden. Stållina från Swedwire stagar kommunikationsmaster, förstärker kraftledningar, sjökablar och berg samt räddar liv längs vägarna.